Các nhóm hàng hóa, dịch vụ nào được và không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022. Vậy những nhóm hàng hóa, dịch vụ

Tổng hợp các quy định mới nhất về hóa đơn đáng chú ý trong năm 2022

Sự ban hành của Nghị định 102, nghị định 123, thông tư 78 về hóa đơn điện tử là một bước tiến quan trọng trong tiến độ hiện đại hoá quy trình làm việc nói chung và trong ngành kế

Một số lưu ý về hóa đơn GTGT dưới 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

Các lưu ý khi thanh toán hóa đơn GTGT là điều mà tất cả các kế toán đều phải nắm rõ để tránh những rủi ro không đáng có khi quyết toán thuế. Đối với các hóa đơn GTGT dưới 20

Quy trình, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT còn 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Quy trình, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT xuống còn 8% trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15 & Nghị định 15/2022/NĐ-CP như thế nào để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện dễ