Hướng dẫn cách đăng ký hóa đơn điện tử cụ thể nhất

Chi tiết các bước đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế  Các bước đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế vô cùng đơn giản và nhanh gọn dành cho dân kế toán trái ngành

Điều chỉnh hóa đơn điện tử

Điều chỉnh hóa đơn điện tử là công việc của tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện khi hóa đơn bị thiếu hoặc sai sót. Vậy trường hợp nào cần điều chỉnh lại hóa đơn ? Phương pháp điều chỉnh

Đăng ký hóa đơn tự in

Việc đăng ký hóa đơn tự in là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Hình thức hóa đơn này dựa trên hệ thống phần mềm đã được tạo lập và xác

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử ngày nay đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi, tuy nhiên một số trừng hợp đặc biệt thì doanh nghiệp lại cần sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử. Vậy hóa

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2020 tất cả 100% doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của nhà nước. Cập nhật thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử mới nhất năm 2020. Tất cả doanh nghiệp

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn kê khai các loại chứng từ khi giao dịch thương mại. Tuy nhiên, tại một vài công ty vẫn còn sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

3 Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ – CP ban hành quy định các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Thời gian chuyển đổi không còn nhiều nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức