Hóađơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2022 theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Cụ thể, hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

6 Quy định mới nhất về hóa đơn mà kế toán cần biết

Kế toán luôn luôn phải cập nhật các thông tin mới nhất về luật, thuế, quy định… Vậy 6 quy định mới nhất về hóa đơn mà kế toán cần biết trong năm 2022 là gì? Hãy cùng Phần Mềm

Cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

  Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng có điểm nào giống và khác nhau. Nhiều người vẫn có thể chưa phân biệt được 2 loại hóa đơn này. Cùng xem phân biệt 2 loại hóa

Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Quy định về ký hiệu hoá đơn và mẫu số hoá đơn điện tử là một trong những điểm mới tại thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/09/2021. So với các văn bản pháp luật trước đây thì nội dung về ký hiệu