Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử, Hóa Đơn Điện Tử Nhiều Trang

Nghị định 119 ban hành quy định tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020. Quy đình này đồng nghĩa với việc tất cả các doanh nghiệp không được sử dụng

Quy Định Ngày Lập Và Ngày Ký Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2021

Quy định về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử là quy định bắt buộc bắt buộc phải biết đối với kế toán và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hóa đơn điện tử là sản phẩm công nghệ mới

Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Địa Chỉ Theo Đúng Quy Định

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai địa chỉ là thao tác cơ bản bắt buộc những người làm kế toán hay chủ doanh nghiệp tự xuất hóa đơn phải nắm rõ trong quá trình sử dụng hóa đơn