Thực Hư Về Thời Hạn Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Của Tổng Cục Thuế

Quốc hội vừa thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong đó có quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Quy định này khiến nhiều người nộp Thuế đang băn khoăn