Phần mềm Bách Khoa khuyến mại ” Mua hóa đơn điện tử tặng phần mềm kế toán 01 năm chỉ với 41.000Đ”

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022 là nhiệm vụ trọng tâm mà Chính Phủ đề ra trong giai đoạn 2 áp dụng hóa đơn điện tử. Mới đây Tổng cục Thuế đã tổ chức thành công Buổi