Quy Định Về Kí Hiệu Hóa Đơn Điện Tử | Kế Toán Cần Nắm Rõ

Theo quy định của pháp luật, một trong những tiêu thức bắt buộc cần phải có trong nội dung của hóa đơn điện tử đó chính là kí hiệu hóa đơn điện tử (hay ký hiệu mẫu số hóa đơn).

Các Lỗi Thường Gặp Khi Dùng Hóa Đơn Điện Tử Và Cách Xử Lý

Trong quá trình sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, sẽ có lúc bạn gặp phải các lỗi, vấn đề làm ảnh hưởng đến quá trình xuất hóa đơn. Với mong muốn hỗ trợ khách hàng trong quá trình

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Điện Tử Chi Tiết Trong Từng Trường Hợp

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán sẽ có những lý do yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện quá trình hủy hóa đơn điện tử. Vậy thủ tục hủy hóa đơn điện tử trong từng trường hợp

Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn GTGT Trên Excel Và Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai

Hóa đơn GTGT tuy đơn giản nhưng với kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ mắc phải những sai lầm. Để tránh sai sót, chúng tôi sẽ hướng dẫn viết hóa đơn gtgt trên excel và chi tiết