Cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng

  Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng có điểm nào giống và khác nhau. Nhiều người vẫn có thể chưa phân biệt được 2 loại hóa đơn này. Cùng xem phân biệt 2 loại hóa