Cách xử lý hóa đơn điện tử sai địa chỉ là thao tác cơ bản bắt buộc những người làm kế toán hay chủ doanh nghiệp tự xuất hóa đơn phải nắm rõ trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp. Vậy khi gặp trường hợp này, kế toán doanh nghiệp phải làm gì? Thủ tục xử lý bắt buộc gồm những gì để không bị tổng cục thuế phạt? Bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị, đặc biệt là kế toán doanh nghiệp mới bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử giải đáp thắc mắc và hướng dẫn xử lý khi gặp trường hợp hóa đơn điện tử bị sai 

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai địa chỉ

Sảy ra sai sót là chuyện thường tình dễ gặp ở mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp hóa đơn điện tử sai địa chỉ, sai thông tin người bán người mua, sai giá cả, sai số lượng, sai mặt hàng,… tất cả đều được coi là sai. Và cách sử lý hóa đơn điện tử sai thì giống nhau, tất cả đều xử lý theo quy trình dưới đây.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai theo thông tư 32/2011/TT-BTC

Theo thông tư thì hóa đơn điện tử sai được phân ra làm 2 trường hợp chính

Trường hợp 1: 

Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế.

Trường hợp 2:

Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua (đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ)  nhưng người bán và người mua đã kê khai thuế.

Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai theo thông tư

Ở trường hợp đầu tiên, cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai như sau:

 • Hủy hóa đơn điện tử khi được sự đồng ý và xác nhận từ phía 2 bên (bên mua và bên bán)
 • Hủy hóa đơn điện tử theo đúng thời hạn đã thỏa thuận của đôi bên;
 • Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định để phục vụ việc tra cứu của cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Bên bán khi tạo, lập hóa đơn điện tử mới thay hóa đơn cũ sai sót thì trong hóa đơn mới cần kèm dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số, ký hiệu, ngày, tháng”. 

Còn đối với trường hợp thứ 2, cách xử lý hóa đơn điện tử sai như sau:

 • Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
 • Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu…
 • Sau khi xuất hóa đơn điều chỉnh thì người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.
 • Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) bởi đây là căn cứ để bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh số thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào (nếu có).

Lưu ý:

Nếu bên mua không phải là doanh nghiệp thì việc yêu cầu phải đủ chữ ký điện tử của hai bên trong văn bản thỏa thuận là rất khó thực hiện. Vì vậy cả 2 bên có thể sử dụng văn bản thỏa thuận là văn bản giấy để 2 bên cùng ký trực tiếp.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sẽ được chia ra:

 • Hóa đơn điện tử sai có mã của cơ quan Thuế 
 • Hóa đơn điện tử sai không có mã của cơ quan Thuế.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót không có mã của cơ quan Thuế

Ở trường hợp này, nếu phát hiện sai sót và đã gửi cho người mua, cơ quan Thuế thì doanh nghiệp phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thông báo về việc hóa đơn có sai sót với cơ quan Thuế.

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập yêu cầu phải kèm thông tin: “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” trên tờ hóa đơn. 

Trường hợp cơ quan Thuế phát hiện có sai sót thì doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo và thực hiện quy trình tương tự như trên. Sau khi hủy hóa đơn đã lập có sai sót, cơ quan Thuế sẽ gửi kèm thông báo để doanh nghiệp nắm được. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cho việc tra cứu.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai có mã của cơ quan Thuế

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì doanh nghiệp vẫn lập thông báo tương tự như trên. Trường hợp đã gửi cho người mua thì doanh nghiệp tiếp tục lập thêm văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. 

Nếu cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót thì sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp để kiểm tra. Trong thời gian 02 ngày, người bán phải thông báo hoặc trình bày với cơ quan Thuế theo mẫu. Sau 02 ngày, nếu doanh nghiệp không thông báo hoặc không giải trình thì cơ quan Thuế chủ động hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã và tiếp tục thông báo lại cho doanh nghiệp để lập hóa đơn mới.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai địa chỉ

Các thông tin có trên hóa đơn điện tử bao gồm: Tên hoá đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn điện tử, Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán/người mua, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ,tổng số tiền thanh toán, chữ ký số, thời điểm lập hóa đơn. Như vậy địa chỉ trên hóa đơn được hiểu là địa chỉ của người bán hoặc người mua.

Với trường hợp này, cách xử lý hóa đơn điện tử sai được thực hiện theo trình tự 3 bước như sau:

cách xử lý hóa đơn điện tử sai

Trường hợp cơ quan Thuế phát hiện có sai sót sẽ gửi thông báo về cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần liên hệ người mua hoặc địa chỉ doanh nghiệp trên hóa đơn điện tử xem đúng hay chưa và phản hồi lại với cơ quan Thuế.

Các trường hợp lập lại hóa đơn mới, doanh nghiệp lưu ý ghi kèm thông tin: “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” đầy đủ trên hóa đơn điện tử mới lập.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai địa chỉ. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp vướng mắc về pháp lý hoặc quy trình xử lý những vấn đề phát sinh, doanh nghiệp có thể liên hệ với nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử PHẦN MỀM BÁCH KHOA để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. 

>>> Xem thêm: Nhận biết hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ Quan Thuế

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

———————–
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA
🏢Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Định Vị Bách Khoa số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng
☎️Hotline: 0789.322.322
🌐Website: pmbk.vn
📧Email: phanmembachkhoa@pmbk.vn

Leave a Comment