Hướng dẫn cách đăng ký hóa đơn điện tử cụ thể nhất

Chi tiết các bước đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế  Các bước đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế vô cùng đơn giản và nhanh gọn dành cho dân kế toán trái ngành

Điều chỉnh hóa đơn điện tử

Điều chỉnh hóa đơn điện tử là công việc của tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện khi hóa đơn bị thiếu hoặc sai sót. Vậy trường hợp nào cần điều chỉnh lại hóa đơn ? Phương pháp điều chỉnh