Quy Định Về Xóa Bỏ Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2021| Kế Toán Bỏ Túi Ngay

Hiện nay, xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy đang trở nên phổ biến. Đây là một loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận những thông tin về việc bán hàng hóa