4 Sai Lầm Xảy Ra Phổ Biến Khi Có Kế Hoạch Triển Khai Hóa Đơn Điện Tử 

Thời gian bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử là rất cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà không ít doanh nghiệp vẫn luôn gặp phải sai lầm dẫn tới những rủi ro không