Giải Pháp Hóa Đơn Bách Khoa Sẵn Sàng Hỗ Trợ Khách Hàng Chuyển Đổi SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Ngày 21/11/2021 vừa qua, Bộ Tài Chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử, bấm nút kích hoạt việc sử dụng hóa đơn tại 6 tỉnh/thành phố triển khai trong