Các nhóm hàng hóa, dịch vụ nào được và không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, trong đó có hướng dẫn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 01/02/2022. Vậy những nhóm hàng hóa, dịch vụ