Bên Mua Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?

Đến nay, hóa đơn điện tử đang dần được sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành. Bên cạnh những bước lập – xuất hóa đơn thì lưu trữ hóa đơn điện

Cách Lưu Trữ Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ

Cách lưu trữ hóa đơn điện tử có gì khác biệt so với cách lưu trữ hóa đơn giấy thông thường. Các thông tư, nghị định nào quy định việc lưu trữ hóa đơn điện tử hợp lệ. Bài viết