Doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử

Trước chủ trương mở rộng phạm vi áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Phần Mềm Bách Khoa luôn sẵn sàng đồng