Quyết định 206 BTC – Triển khai áp dụng hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC quy định về việc triển khai áp dụng hoá đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 1. Quyết định 206 BTC