Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2020 tất cả 100% doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của nhà nước. Cập nhật thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử mới nhất năm 2020. Tất cả doanh nghiệp

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn kê khai các loại chứng từ khi giao dịch thương mại. Tuy nhiên, tại một vài công ty vẫn còn sử dụng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

3 Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ – CP ban hành quy định các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Thời gian chuyển đổi không còn nhiều nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức