Theo thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về mẫu số hóa đơn gtgt là một trong những nội dung bắt buộc phải được thể hiện trên hóa đơn. Với hóa đơn GTGT có gì thay đổi? Quy định về mẫu số hóa đơn gtgt ra sao? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Quy định mới nhất về hóa đơn gtgt

1. Khái niệm hóa đơn gtgt

Hóa đơn GTGT

Hình ảnh hóa đơn GTGT 

Hóa đơn GTGT (hay còn gọi là “Hóa đơn đỏ”) là loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Hóa đơn này được dành cho tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

  Hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa

  Hoạt động vận tải quốc tế

  Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu

  Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

2. Các nội dung bắt buộc nhưng không nhất thiết thể hiện trên hóa đơn GTGT

Theo thông tư trên, mỗi hóa đơn GTGT cần phải có các nội dung bắt buộc như: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, ngày tháng…..

Các nội dung không nhất thiết thể hiện trên hóa đơn GTGT

Nhưng trong một số trường hợp, pháp luật cho phép hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

   Chữ ký người mua, dấu của người bán trong hóa đơn điện; hóa đơn nước; viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”;

    Một số trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung, gồm:

         + Tên, địa chỉ, MST, chữ ký người mua, dấu của người bán

         + Trên tiêu thức “dấu của người bán” đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế; trên cơ sở có yêu cầu của doanh nghiệp, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp.

        + Các trường khác theo hướng dẫn của Bộ tại Chính.

3. Các nội dung không bắt thể hiện trên hóa đơn GTGT

Bên cạnh đó, những nội dung về các thông tin của tổ chức kinh doanh như logo, hình ảnh trang trí, quảng cáo,…nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì không nhất thiết phải có trên hóa đơn.

Tuy nhiên, những thông tin tạo thêm này phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất hoặc làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

Quy định về mẫu số hóa đơn gtgt

Ký hiệu mẫu số hóa đơn bắt buộc phải thế hiện trên hóa đơn GTGT theo quy định tại Thông tư 39 này. Đây là những thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, STT mẫu trong 1 loại hóa đơn.

Quy định về mẫu số hóa đơn gtgt

Quy định về mẫu số hóa đơn gtgt

 Ký hiệu về mẫu số hóa đơn có 11 ký tự, trong đó

   2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn;

  Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn. Theo đó:

                          + Hóa đơn GTGT thì tên hóa đơn được ký hiệu là GTKT;

                          + Hóa đơn bán hàng ký hiệu: GTTT;

                          + Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) ký hiệu: KPTQ;

                          + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ: XKNB;

                          + Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý: HGDL

  1 ký tự tiếp thể hiện số liên của hóa đơn: Theo đó, 1 hóa đơn có thể có nhiều liên, nhưng tối thiểu phải là 2 liên và tối đa là 9 liên. Kế toán nhìn vào ký tự thứ 7 có thể biết được số liên mà tổ chức kinh doanh phát hành.

  01 ký tự tiếp theo là “/” giúp phân biệt số liên với STT của mẫu trong 1 loại hóa đơn.

   03 ký tự cuối là số thứ tự của mẫu trong 1 loại hóa đơn.

Một hóa đơn có thể có nhiều mẫu và 03 ký tự cuối cùng của dãy ký tự thể hiện số thứu tự của mẫu đang được áp dụng.

 Ví dụ: 02GTTT3/001: (01: Đây là loại hóa đơn bán hàng; GTTT: Đây là hóa đơn bán hàng; 3: hóa đơn này có 3 liên; 001: đây là mẫu thứ nhất của loại hóa đơn GTGT có 3 liên)

Trên đây là bài viết chia sẻ quy định về mẫu số hóa đơn gtgt, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp lý hoăc được cung cấp dịch vụ Hóa đơn Bách Khoa tốt nhất hiện nay.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

Địa chỉ: tầng 2 số nhà 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng

Hotline: 0789.322.322

Website: pmbk.vn

Cộng đồng: Hỗ trợ “Hóa đơn Bách Khoa”

Email: cskh@pmbk.vn

Leave a Comment