Quy Định Về Mẫu Số Hóa Đơn GTGT Mới Nhất Theo Thông Tư 39/2014TT-BTC

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về mẫu số hóa đơn gtgt là một trong những nội dung bắt buộc phải được thể hiện trên hóa đơn. Với hóa đơn GTGT có gì thay đổi? Quy định về mẫu

Quy Định Bắt Buộc Về Chữ Ký Trên Hóa Đơn GTGT

Các quy định bắt buộc về chữ ký trên hóa đơn GTGT có những yêu cầu nào về chữ ký trên hóa đơn, có bắt buộc người mua và người bán ký hay bên liên quan nào ký. Dưới đây