Các Tiêu Chí Cơ Bản Đánh Giá Hóa Đơn Hợp Pháp Theo Quy Định

Hóa đơn hợp pháp là dạng hóa đơn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện và về hóa đơn điện tử tại Thông tư 32/2011/TT-BTC và Nghị định 119/2018/NĐ- CP.. Vậy đưa ra những tiêu chí nào để đánh