Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Giá Rẻ – Hóa Đơn Bách Khoa

Trong năm 2020 này, nhiều doanh nghiệp bắt đầu cùng triển khai chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn đang phân chưa triển khai sử dụng bởi phần lớn họ còn

Mua Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Uy Tín Tại Hải Phòng

Thông tư 68/2019/TT – BTC được chính thức ban hành quy định việc mua phần mềm hóa đơn điện tử hợp chuẩn sử dụng trong doanh nghiệp. Lợi dụng thông tư nghị định bắt buộc và sự vội vàng, thiếu