Một số lưu ý về hóa đơn GTGT dưới 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

Các lưu ý khi thanh toán hóa đơn GTGT là điều mà tất cả các kế toán đều phải nắm rõ để tránh những rủi ro không đáng có khi quyết toán thuế. Đối với các hóa đơn GTGT dưới 20