6 Quy định mới nhất về hóa đơn mà kế toán cần biết

Kế toán luôn luôn phải cập nhật các thông tin mới nhất về luật, thuế, quy định… Vậy 6 quy định mới nhất về hóa đơn mà kế toán cần biết trong năm 2022 là gì? Hãy cùng Phần Mềm