HÓA ĐƠN BÁCH KHOA – Chính thức trở thành đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp với Tổng cục Thuế

Trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là bước chuyển đổi số quan trọng của ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung. Tại Hội nghị công bố triển khai