Những điều cần biết về việc xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ không lấy hóa đơn

Xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ không lấy hóa đơn là một trong những vấn đề mà không ít doanh nghiệp gặp phải. Nguyên nhân là bởi những đối tượng là khách hàng cá nhân sẽ rất hiếm

Tổng hợp 10 điểm cần lưu ý của nghị định 123 về hóa đơn điện tử

Chính phủ và nhà nước đã ban hành Nghị định 123 về hóa đơn chứng từ, quy định những vấn đề xoay quanh hóa đơn chứng của của các doanh nghiệp sử dụng. Do đó, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu